Skróty
Susz na Facebooku

Aktualnosci pozarządowe

09.05.2018
Od 7 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu trwa projekt pod nazwą „Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu nauki pływania dla dzieci i młodzieży”. Jest to realizacja zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, na realizację którego środki finansowe szkoła otrzymała z budżetu Gminy Susz oraz od Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców Zespołu...
08.03.2018
Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w dniach 18.01.2018 – 07.03.2018 r., Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru organizacji, które otrzymały pozytywną opinię do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji,...
26.02.2018
Przedstawiamy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2018 (ocena formalna).
09.02.2018
Kilkunastu mieszkańców Gminy Susz odpowiedziało na zaproszenie regionalnego Stowarzyszenia Dzieci Wojny i pojawiło się 8 lutego w Urzędzie Miejskim na pierwszym spotkaniu stowarzyszenia. Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszej połowie marca.Spotkanie rozpoczęło krótkie wystąpienie Burmistrza Susz Krzysztofa Pietrzykowskiego, który przywitał gości i zadeklarował swoje wsparcie dla tej...
26.01.2018
Iławski odział terenowy Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939 – 1945 zaprasza chętnych do wstąpienia do stowarzyszenia na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Suszu. Początek spotkania o godz. 14.00.Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny powstało w 2000 roku. Celem organizacji jest integracja...
18.01.2018
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Susza nr 8/2018, z dnia 18 stycznia 2018 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2018 roku. Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonych poniżej załącznikach.
01.12.2017
Fundacja Fundusz Współpracy i Ashoka Polska zapraszają do udziału w konkursie  „Podziel się innowacją – jak w nowy sposób rozwiązywać problemy społeczne”, którego celem jest  zebranie najciekawszych przykładów innowacji społecznych z Polski i świata. Jak rozumiemy innowacje społeczne? To nowe i niestandardowe pomysły na rozwiązanie konkretnych problemów społecznych, które...
31.10.2017
Przedstawiamy protokół z dnia 30.10.2017r. z konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 
16.10.2017
Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu iławskiego na dwa bezpłatne szkolenia. Proponujemy następujące tematy:1. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych – środa, 25 października 2017, godz. 15:00, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej przy ul. Jagiellończyka 16 w Iławie (nad biurem NFZ),2. Prawidłowe wypełnianie...
03.10.2017
Gmina Susz informuje, że w dniach od 07 października 2017 r. do 21 października 2017 r. (do godz. 15:00) prowadzone będą konsultacje „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”. Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać na specjalnym formularzu dostępnym na...

Strony