Skróty
Susz na Facebooku

Aktualnosci pozarządowe

17.02.2016
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Susza nr 14/2016, z dnia 17 lutego 2016 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2016 roku. Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonych poniżej załącznikach.
04.11.2015
W roku 2015 Gmina Susz, podobnie jak w latach ubiegłych, wsparła działania organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych z terenu miasta i gminy oraz działających na rzecz mieszkańców gminy Susz, poprzez przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert, który odbył się w trzech edycjach, wpłynęło 15 ofert. Wszystkie złożone oferty zostały zaopiniowane...
23.10.2015
Przedstawiamy protokół z dnia 21.10.2015r. z konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. 
21.09.2015
Zgodnie z art. 19a ust 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawia się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz „ARKA” na zadanie: Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Zadanie miałoby być realizowane w terminie od 01.10.2015r do 18.12.2015r.Jednocześnie informuje się o możliwości zgłoszenia uwag dotyczących...
03.08.2015
Burmistrz Susza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców gminy Susz do przedstawienia propozycji zadań i obszarów działania, które powinny zostać ujęte w „Programie współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie na rok 2016”.Zgłoszenia można składać...
30.07.2015
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 28.07.2015r. otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Klub Sportowy Unia Susz.Szczegółowe informacje na temat złożonych ofert zawierają załączniki zamieszczone poniżej. 
30.06.2015
Burmistrz Susza ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w 2015 roku. Szczegóły w załącznikach. 
29.04.2015
Od 3 maja do 24 maja br. 4 wolontariuszki z miejscowości Lorca w Hiszpanii Maria Josefa Carrillos Morales, Maria Josefa del Carmen Garcia, Rosa Maria Cornet Planells, Elena Culicovschi będą z trzytygodniową wizytą na Warmii i Mazurach. Pobyt wolontariuszek jest jednym z działań realizowanego przez Federację FOSa projektu pt. „50+ Czas być aktywnym”. Projekt ten prowadzony w ramach programu „...
08.04.2015
BURMISTRZ SUSZA ogłasza otwarty konkurs ofert nr RLZP.524.2.2.2015 na realizację zadania publicznego świadczonego na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2015 w trybie art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). 
19.03.2015
Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 28.01.2015 – 17.03.2015 r. komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert oraz wyboru organizacji, których komisja konkursowa pozytywnie opiniuje do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 roku.Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych...

Strony