Skróty
Susz na Facebooku

Aktualnosci pozarządowe

04.03.2014
Ogłoszenie o I Edycji Otwartego Konkursu Ofert Na Realizację Zadań Publicznych Świadczonych Na Rzecz Mieszkańców Gminy Susz w Roku 2014.Burmistrz Susza ogłasza I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2014 w następującym zakresie:    „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych...
11.02.2014
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań Samorządu Województwa w 2014 roku. Jednym z obszarów objętych konkursem jest „Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.Możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości maksymalnie 5000 zł na wsparcie przedsięwzięć mających...

Strony