Jesteś tutaj

Bałoszyce mają nowego sołtysa

Mieszkańcy sołectwa Bałoszyce w głosowaniu podczas dzisiejszego spotkania wyborczego, wybrali nowego sołtysa, którym została pani Gabriela Lichaczewska.

W wyborach wzięło udział 89 uprawnionych do glosowania mieszkańców sołectwa. W głosowaniu tajnym wybierali oni sołtysa spośród dwojga zgłoszonych kandydatów: Gabrieli Lichaczewskiej oraz Tadeusza Burlińskiego. Kandydat zdobył ostatecznie 35 głosów, a jego konkurentka – 54 głosy, obejmując tym samym stanowisko sołtysa sołectwa Bałoszyce (obejmujące oprócz miejscowości Bałoszyce również wsie: Bałoszyce Małe i Wądoły). Pierwsze gratulacje Pani Gabriela odebrała z rąk ustępującego sołtysa Ludomira Surówki oraz Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego.

Dziękujemy mieszkańcom za liczny i aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu wyborczym, a nowej pani sołtys serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz sołectwa!