Jesteś tutaj

Barbara Sikorska nowym sołtysem Ulnowa

W uzupełniających wyborach sołtysa wsi Ulnowo, które odbyły się wczoraj, wzięło udział 67. mieszkańców wsi i sołectwa. Jedynym zgłoszonym przez obecnych na zebraniu kandydatem na sołtysa była Barbara Sikorska, którą w głosowaniu poparli wszyscy głosujący. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Susza.

Uzupełniające wybory sołtysa wsi były konieczne, bo po 6 latach z tej funkcji zrezygnował dotychczasowy sołtys Maciej Dalkiewicz. Wczorajsze spotkanie wyborcze w ulnowskiej świetlicy rozpoczęło się od odczytania przez Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego, pisma p. Dalkiewicza do Urzędu Miejskiego, w którym wyjaśniał powody rezygnacji.

Prawomocne zebranie rozpoczęło się o godz. 17.15. Pierwszymi punkami porządku obrad było określenie ilości osób, które wezmą udział w głosowaniu oraz powołanie komisji skrutacyjnej, która odpowiadała za przeprowadzenie głosowania. W skład komisji weszły trzy panie: Jadwiga Budzińska (przewodnicząca), Halina Piejdak i Małgorzata Kaczyńska. Głosowało 67 osób. Nadzór merytoryczny nad zebraniem prowadziła Teresa Ossowska, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i jej organów z Urzędu Miejskiego w Suszu.

Mieszkańcy wsi i sołectwa wysunęli tylko jedną propozycję. Ich zdaniem sołtysem powinna zostać Barbara Sikorska Po potwierdzeniu przez panią Barbarę chęci objęcia stanowiska sołtysa rozpoczęło się tajne głosowanie nad jej kandydaturą. Po wyjęciu kart do głosowania z urny i ich podliczeniu okazało się, że wszyscy glosujący poparli Barbarę Sikorską. Głosów przeciwko tej kandydaturze oraz głosów nieważnych nie stwierdzono.

Po wypełnieniu odpowiednich protokołów przewodniczący zebrania – Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oficjalnie ogłosił wynik glosowania oraz zatwierdził jego wynik. Barbara Sikorska będzie pełniła swoją funkcję do najbliższych wyborów sołtysów w 2019 roku.