Jesteś tutaj

Dzień Etyki w Babiętach

Pytanie, które dosyć często pojawia się w naszym życiu brzmi: jak się zachowywać, aby nasze postępowanie było godne? Tego typu zagadnieniami zajmuje się jedna z dziedzin nauki - etyka.

Moralność to bardzo złożone zjawisko i nie jest łatwo stworzyć jednoznaczną definicję tego pojęcia. Uczniowie szkoły w Babiętach podczas Dnia Etyki również  zmagali się z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Nie było łatwo, padały różne propozycje, np. etyka - przyzwoite zachowanie, normy postępowania, moralność. Wszyscy mieli rację, ponieważ człowiek etyczny nie unika współczucia, jest wrażliwy na ból i cierpienie innych, to jednostka charakteryzująca się odwagą, uczciwością, odpowiedzialnością, zdecydowaniem i sprawiedliwością.

Tego dnia uczniowie zdobytą wiedzę mogli także wypraktykować w zadaniach, których celem było nabycie umiejętności etycznego funkcjonowania w życiu społecznym, rozróżniania zachowań etycznych  i nieetycznych w życiu publicznym, wzmocnienie podstawowych zasad moralnych wyniesionych z domu i z nauki religii. Dzieci miały okazję zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi przebywają na co dzień i nie tylko.