Skróty
Susz na Facebooku

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Kamieńcu

14 marca drzwi szkoły stanęły otworem dla wszystkich zainteresowanych poznaniem oferty edukacyjnej naszej placówki. Nauczyciele przygotowali dla dzieci wiele ciekawych lekcji. Dużym powodzeniem cieszyły się eksperymenty na których najmłodsi wykonali ocean w butelce oraz ciecz nieniutonowską. Na zajęciach plastycznych, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i kreatywnością, odbywało się lepienie babeczek z własnoręcznie wykonanej ciastoliny. Ogromne emocje wzbudziły również zajęcia teatralne. Wszyscy przybyli uczniowie wzięli również udział w lekcji przy użyciu narzędzi TOC , które pozwalają odkryć i nazwać związki przyczynowo–skutkowe, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomagają nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji. Podczas dnia otwartego nauczyciele przedstawili również sposoby wykorzystywania Magicznego Dywanu, który  przeznaczony jest  do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych rozwijających dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.