Jesteś tutaj

Ferie - atrakcyjnie i zabawnie w Jakubowie Kisielickim

W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież z Jakubowa Kisielickiego spędzała wolny czas na różnorodnych zabawach i grach, prowadzonych w świetlicy wiejskiej.

Gry planszowe, gra w pinponga, ćwiczenia na urządzeniach fitnes, śpiew caraoke,  pieczenie ciasteczek  i naleśników – działania w jakubowskiej świetlicy rozwijały zainteresowania uczestników i wciągały wszystkich do wspólnej zabawy. Bawiono się zresztą nie tylko wewnątrz świetlicy. Organizowano wyjazdy do Susza na plac zabaw, a także do Iławy, na lodowisko, a przy okazji – do pizzerni.

Dzieci korzystały także z pięknej, zimowej aury. Były szalone zjazdy ze wzniesień na sankach i workach oraz lepienie gigantycznego bałwana, którego wysokość przekroczyła 2m. W drugim tygodniu w świetlicy zorganizowano noc zabaw z noclegiem, a na zakończenie ferii w świetlicy w Jakubowie Kisielickim przygotowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Sołtys Krystyna Maksimik