Jesteś tutaj

Inwestycje drogowe w mieście

Tegoroczne inwestycje realizowane w mieście w znacznej mierze skupiają się nad poprawą infrastruktury drogowej. Tylko do końca czerwca ukończono prace związane z przebudową chodników, regulacją studzienek i wymianą nawierzchni na ul. Koszarowej, odcinkach ulic Słowiańskiej oraz Iławskiej. Przebudowano także plac manewrowy oraz zatoczkę autobusową przy dworcu PKP.

W związku ze złym stanem ciągów pieszych przyległych do drogi wojewódzkiej nr 521 gmina Susz częściowo wyremontowała chodniki przy ul. Prabuckiej i Kajki. Nową nawierzchnię zyskał także fragment chodnika na Starym Mieście oraz podjazd z alejki wokół jeziora suskiego do ul Iławskiej. W połowie lipca ukończona została przebudowa ul. Galla Anonima.

Z początkiem lipca rozpoczęto prace przygotowawcze do przebudowy ul. Piastowskiej i części ul. Słowiańskiej. W związku z powyższym należy się spodziewać utrudnień w ruchu drogowym.