Jesteś tutaj

Kolejne ulice zyskały nową nawierzchnię

Z końcem września ukończono największą od lat przebudowę głównych traktów drogowych w Suszu. Prace rozpoczęły się w pierwszych dniach lipca 2016 roku i obejmowały przebudowę ulic: Prabuckiej (w części od skrzyżowania z ul. Kajki), Słowiańskiej (do skrzyżowania z ul. Piastowską) oraz ul. Piastowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowiańską do wiaduktu kolejowego.

W zakres zrealizowanych prac weszło m.in.: zerwanie starej i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, uregulowanie studzienek sieci kanalizacyjnej i deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i montaż nowego oznakowania pionowego. Wzdłuż wyremontowanych ulic wymieniono także część chodników, które zyskały nową, równą nawierzchnię.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie przy wydatnym wsparciu Gminy Susz oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.