Jesteś tutaj

Kolejny sprzęt dla strażaków

Strażacy z OSP w Suszu otrzymali ostatnią partię sprzętu ratowniczego, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazanie sprzętu w obecności Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego nastąpiło wczoraj w Urzędzie Miejskim.

Suscy strażacy otrzymali:
- dwie wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne,
- osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza poduszek pneumatycznych,
- dwie butle na sprężone powietrze,
- latarkę akumulatorową.

Sprzęt został zakupiony z dotacji celowej, udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Jest to kolejne i zarazem ostatnie doposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt specjalistyczny pochodzący z tej dotacji. Wcześniej do wszystkich jednostek OSP w Gminie Susz trafiły m.in. pilarki do drewna i inne urządzenia oraz elementy wyposażenia ratowniczego. Łaczna kwota dotacji z Funduszu Sprawiedliwości to 40 200,00 zł. Gmina Susz zapewniła wkład własny w wysokości 406,06 zł.