Skróty
Susz na Facebooku

Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie X" ogłoszony!

Stowarzyszenie Przystań w Iławie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy "Działaj Lokalnie X". 

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Konkurs rokrocznie jest współfinansowany przez lokalne samorządy: POWIAT IŁAWSKI; GMINA SUSZ, GMINA KISIELICE, GMINA ZALEWO, GMINA LUBAWA, MIASTO LUBAWA, GMINA IŁAWA.

W tej edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o podmiotach, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Iława (gmina wiejska i miejska), Kisielice, Zalewo, Susz, Lubawa (gmina wiejska i miejska). Działania realizowane mogą być tylko i wyłącznie w jednej z w/w gmin.

W tegorocznej edycji wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator http://system.dzialajlokalnie.pl/

Wnioski złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę.

Lada moment ruszą szkolenia – informacja o terminach i miejscach ukaże się wkrótce.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X” można uzyskać:

Stowarzyszenie „Przystań” ul. Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława

Adres mailowy dl@przystan.ilawa.pl

Koordynator: Perges Dawid, 602474956

Wnioski można składać do 03.05.2017r.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dotację na spotkanie informacyjne. Na spotkaniu przedstawimy zasady programu i sposób przygotowywania wniosków.

Zorganizowane zostaną dwa spotkania w terminach:

  • 22 kwietnia 2017 r. w godzinach 9:15-11:15 w Porcie Iława, przy ul. Chodkiewicza 5 w Iławie,
  • 26 kwietnia 2017 r. w godzinach 16:15-18:45 w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie.
Załączniki: