Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suszu

Burmistrz Susza ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu.

Do konkursu może przystapić osoba, która spełnia wymagania wynikajace z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz.1597).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.