Jesteś tutaj

List Przewodniczącego Rady Miejskiej do Mieszkańców Gminy Susz

Drodzy Mieszkańcy Gminy Susz

Skutki epidemii koronawirusa, przynajmniej w sferze zdrowia, nie dotknęły dotychczas mieszkańców naszej gminy. Bardzo dużo od nas samych zależy, żeby słowo „dotychczas” nigdy nie uległo zmianie. Historia naszego narodu dobitnie świadczy, że w sytuacjach zagrożeń potrafiliśmy być zjednoczeni, zdyscyplinowani i solidarni. Właśnie teraz nadszedł czas takiej próby. Geneza powstania, przebieg i skutki tej choroby są powszechnie wiadome. Znane są również zalecane sposoby zachowań, które służą ograniczeniu jej rozprzestrzeniania. We wszystkich mediach zajmują one poczesne miejsce. Nie zamierzam tego omawiać. Inni robią to znacznie lepiej.

 Ukazują się kolejne rozporządzenia władz dotyczące między innymi zamykania obiektów użyteczności publicznej, odwoływania masowych imprez kulturalnych i sportowych. Tym, którzy nie muszą świadczyć pracy na rzecz społeczeństwa zaleca się przebywanie we własnych mieszkaniach. Rada Miejska w Suszu, której mam zaszczyt przewodniczyć, dając dobry przykład dyscypliny, rezygnuje z organizowania plenarnych sesji. Przyjdzie na to czas kiedy trzeba będzie podejmować ważne decyzje dotyczące społecznych i ekonomicznych skutków epidemii, które przecież są nieuniknione.

 Bez względu na uciążliwości wynikające ze stosowania rozporządzeń władz, ścisłe ich wykonanie, przy obecnym braku farmakologicznych środków zapobiegawczych, jest jedynym sposobem zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii. Przykład Chin, narodu szczególnie zdyscyplinowanego, świadczy, że jest to właściwy i jedyny obecnie sposób postępowania.

 Okażmy solidarność w pomocy ludziom starszym, niepełnosprawnym lub po prostu wymagającym pomocy. Są przecież obecni wokół nas. Pomóżmy im chociażby w zakupach i załatwianiu codziennych, niekiedy drobnych potrzeb. Apeluję do naszej młodzieży, aby niezbywalne prawo do wspólnej zabawy odłożyli na przyszłość. Wiem, że to trudne, ale jako pełnoprawni członkowie naszej społeczności musicie również wykazać zrozumienie narzuconym, wynikającym z nadzwyczajnej sytuacji ograniczeniom.

 Pragnę, żeby kiedyś w przyszłości kronikarze historii naszych czasów mogli napisać, że „...epidemia koronawirusa nie wystąpiła na ziemi suskiej”, czego wszystkim członkom naszej społeczności życzę, pozostając w nadziei, że dołożymy do tego wszelkich starań.

 

Stanisław Blonkowski

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu