Jesteś tutaj

Modernizacja dróg na terenie Gminy Susz

Wraz z nadejściem wiosny Gmina Susz rozpoczęła tegoroczny sezon inwestycyjny na drogach gminnych. Mimo tego, że zima nie była zbyt sroga to i tak wyrządziła wiele szkód, szczególne na drogach gruntowych. Już w marcu rozpoczęto remonty tych dróg w sołectwach Lubnowy, Bronowo, Jawty Wielkie i Redaki. Prace polegają m.in. na profilowaniu, zagęszczaniu i utwardzaniu dróg. Zgodnie z realizowanym harmonogramem robót ekipy remontowe pojawią się w pozostałych sołectwach w gminie, gdzie wymagane są naprawy i remonty.

 

 

 

W tegorocznym budżecie zaplanowano także środki na przebudowę ulic i chodników w Suszu. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych rozpoczną się roboty zakładające:

  • przebudowę ul. G. Anonima,
  • przebudowę ul. M. Konopnickiej,
  • przebudowę pieszojezdni łączącej ul. Kraszewskiego z ul. Prusa,
  • przebudowę drogi dojazdowej oraz chodnika przy ul. Wąskiej,
  • przebudowę zjazdu do alejki z ul. Iławskiej,
  • przebudowę zatoki przy dworcu kolejowym wraz z chodnikami przy ul. Dworcowej,
  • przebudowę chodnika przy Starym Mieście,
  • przebudowę chodnika przy budynkach Koszarowa 13, 13a, 13b,
  • przebudowę chodnika przy ul. Żeromskiego,
  • przebudowę placu przy ul. Kraszewskiego.

Remont dróg powiatowych
Dzięki wsparciu Gminy Susz nową nawierzchnię zyskają niewyremontowane dotychczas odcinki drogi powiatowej: Emilianowo – Krzywiec oraz na całej długości droga Krzywiec – Jakubowo Kisielickie. Na terenie Susza z początkiem lipca ruszy remont ulic: Prabuckiej (w części od skrzyżowania z ul. Kajki), Słowiańskiej (do skrzyżowania z ul. Piastowską) oraz ul. Piastowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowiańską do wiaduktu kolejowego.

Łącznie na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Susz w 2016 roku zaplanowano ponad 4mln 900 tysięcy złotych. Z tego ok. 25% pochodzi z budżetu Gminy Susz, ok. 25% z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie. Pozostałe środki pozyskano z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.