Jesteś tutaj

Na sesji o gospodarce odpadami

Zgłaszane w ostatnim czasie wątpliwości radnych i mieszkańców, związane z prowadzeniem gospodarki odpadami w zakładach NOVAGO oraz Bioelektra Group w Różankach, podczas sesji Rady Miejskiej starali się rozwiać przedstawiciele tych zakładów. Żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi.

Wobec licznych wątpliwości i pytań radnych i mieszkańców o odpady komunalne Burmistrz Susza zaprosił do uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej kierownika projektu w Bioelektra Group Krzysztofa Cichonia oraz reprezentantów firmy Novago: Wiceprezesa Zarządu Michała Dąbrowskiego, dyrektora ds. technicznych Piotra Jeromina oraz dyrektora ds. energetyki Wojciecha Piesika. Oprócz przedstawicieli firm w spotkaniu z radnymi uczestniczyła także Joanna Sulima z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, który jest organem kontrolnym w zakresie gospodarki odpadami na terenie naszego województwa. Zaproszenie wystosowano także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Uczestnicy czwartkowej sesji Rady Miejskiej najpierw zapoznali się z prezentacją firmy NOVAGO, opisującą obecne funkcjonowanie zakładu oraz plany jego rozwoju na najbliższe lata. Później przyszedł czas na pytania radnych, zadawanych przez rajców także w imieniu mieszkańców. Na każde z nich zaproszeni goście starali się odpowiedzieć. Przy okazji tej obszernej dyskusji okazało się, że wiele zarzutów, wysuwanych w kierunku firm, zajmujący się na terenie Gminy Susz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, nie znajduje potwierdzenia w faktach.

Wszyscy radni Rady Miejskiej oraz sołtysi Gminy Susz otrzymali zaproszenie prezesa firmy NOVAGO do odwiedzenia terenu zakładu i zapoznania się z obecnie budowaną, najnowszą technologią przetwarzania odpadów w energię cieplną i elektryczną