Jesteś tutaj

Nowe boisko w Jawtach Wielkich oddane do użytku

W Jawtach Wielkich oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę i tenisa ziemnego.

W uroczystości, która miała miejsce 6 listopada 2015 roku uczestniczyli przedstawiciele samorządu w osobach: Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Skolimowskiego, radnych, sołtysów, przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich, uczniów oraz mieszkańców.

Podsumowując proces realizacji inwestycji Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski podkreślił, że boisko wielofunkcyjne w Jawtach Wielkich jest pierwszym tego typu obiektem na obszarach wiejskich gminy Susz. Zaznaczył także, że podobne boiska powstaną w innych miejscowościach. 

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście w towarzystwie miejscowych dzieci.

Boisko o wymiarach 44m x 24m zlokalizowane jest w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły oraz świetlicy. Będą mogli z niego korzystać nie tylko uczniowie, ale również wszyscy zainteresowani mieszkańcy, ponieważ obiekt będzie ogólnodostępny.

Na realizację inwestycji Urząd Miejski w Suszu pozyskał dofinansowanie w kwocie 100.000,00zł. z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej zarządzanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 383.515,35zł.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu była firma Sportsystem z Olsztyna.