Jesteś tutaj

Nowe godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

UWAGA MIESZKAŃCY!

Nowe godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Kajki 9 w Suszu.

 Punkt czynny będzie:

WTOREK 12.00- 18.00

CZWARTEK 6.00- 12.00

SOBOTA  8.00- 14.00

Przypominamy, że do PSZOK-u bezpłatnie można oddać: zużyte baterie i akumulatory, papier i tekturę, chemikalia, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,  odpady budowlano – remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie.