Jesteś tutaj

Nowy rok – nowe inwestycje

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suszu, która odbyła się 12.01 br., radni zatwierdzili budżet gminy na nowy 2017 rok. Zgodnie z przyjętymi założeniami dochód Gminy Susz wyniesie 59.825.296,00zł, natomiast wydatki oszacowano na kwotę 61.187.361,12zł.. Deficyt w 2017 roku wyniesie 1.362.065,12zł, zostanie on pokryty środkami pochodzącymi z kredytów. Jednocześnie w tegorocznym budżecie zaplanowano szereg inwestycji, na które zabezpieczono środki w wysokości 8.725.627,56zł.
Do najważniejszych inwestycji planowanych w bieżącym roku należą:

 • Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki – Falknowo – Januszewo 600.000,00zł.
 • Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie – 150.000,00zł.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty Wielkie – Kołodzieje – 90.000,00zł.
 • Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu – 82.500,00zł.
 • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Susza – 414.000,00zł.
 • Pierwszy etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej Susz – Bronowo – 460.000,00zł.
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz – 1.261.000,00zł.
 • Przebudowa gruntowych dróg gminnych – 400.000,00zł.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka – 90.000,00zł.
 • Termoizolacja Szkoły Podstawowej w Suszu wraz z przebudową dachu – 262.309,00zł.
 • Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Suszu – 50.000,00zł.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa przyłączy energetycznych – 154.000,00zł.
 • Renowacja pozostałości murów obronnych przy ul. Słowiańskiej – 50.000,00zł.
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta – 458.000,00zł.
 • Budowa budynku scenicznego i dostosowanie do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury – 1.645.383,00zł.
 • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Januszewie – 291.000,00zł.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu – 389.000,00zł.
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Polnej w Suszu – 793.668,00zł.
 • Montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie gminy Susz – 50.000,00zł.

W sumie w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki na 63 inwestycje, których ostateczne koszty będą uzależnione od przeprowadzonych procedur przetargowych. Uchwałę budżetową na 2017 rok można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.