Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Informacja z posiedzenia Komisji do dokonania wstępnego wyboru sołectw gminy Susz, które zostaną zgłoszone do objęcia Programem Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć” w 2014 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 26/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w dniu 11 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji do dokonania wstępnego wyboru sołectw gminy Susz, które zostaną zgłoszone do objęcia Programem Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć” w składzie:

 

 

1. Katarzyna Lenckowska;
2. Kamila Modrzejewska;
3. Anna Bonkowska;
4. Grzegorz Grzelak.

Na posiedzenie komisji, w terminie do dnia 10 marca 2014 r. pisemne zgłoszenia przesłało 5 sołectw: Babięty Wielkie, Piotrkowo, Ulnowo, Bałoszyce, Jakubowo Kisielickie. Ww. sołectwa otrzymały następującą liczbę punktów (średnia wyliczona z 4 ocen cząstkowych dokonanych przez poszczególnych członków Komisji):

1. Babięty Wielkie – 31,5 pkt;
2. Bałoszyce – 26,3 pkt;
3. Jakubowo Kisielickie – 26 pkt;
4. Piotrkowo – 24 pkt;
5. Ulnowo – 22 pkt.

W związku z przyznaną punktacją Komisja zarekomendowała do zgłoszenia sołectwa:

1. Babięty Wielkie;
2. Bałoszyce.

W dniu 11 marca 2014 r. wybór został zaakceptowany przez Burmistrza Susza.

W związku z powyższym do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla Miejscem, w którym warto żyć…” wytypowano sołectwa:

1. Babięty Wielkie;
2. Bałoszyce.