Jesteś tutaj

Ostatnie prace na Starym Mieście

Kończy się I etap rewitalizacji Starego Miasta w Suszu. Przeprowadzony dziś, częściowy odbiór prac, zakończył się pozytywnie, choć do wprowadzenia jest kilka drobnych poprawek. Za kilka dni centrum placu ozdobi fontanna.

Wodotrysk będzie ostatnim z elementów, które pojawią się na przebudowanym fragmencie miasta. Na placu pojawiła się już m.in. makieta Starego Miasta, która odwzorowuje układ budynków z 1810 roku oraz pylon informacyjny z opisem historii naszego miasta. Fontanna ozdobi plac w ciągu kilku najbliższych dni.

Zgodnie z koncepcją zagospodarowania centrum Starego Miasta powstał tu plac miejski z nawierzchnią z kostki granitowej, płyt granitowych oraz kostki klinkierowej. Całość uzupełniają  wielkogabarytowe ławki z kompozytu drewnianego, wiaty ze stolikami i krzesłami oraz pojedyncze ławki z oparciem. Na czterech zewnętrznych trawnikach posadzono po trzy nowe drzewa.

Rozpoczęte jesienią 2017 roku prace zakończą się w ciągu kilku najbliższych dni, ale to nie koniec prac w tym obszarze w najbliższym czasie.  Właśnie powstaje dokumentacja techniczna na przebudowę drogi oraz przełożenie chodników z istniejących płyt chodnikowych na starobruk, które stanowić będą drugi etap gruntownej modernizacji tej części Susza.

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 382,5 tysiąca złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.