Jesteś tutaj

Parking w Bałoszycach odany do użytku!

Parking z zatoką autobusową w miejscowości Bałoszyce został wczoraj uroczyście oddany do użytku.

Plac parkingowy powstał na terenie dawnych nieużytków, przy głównej drodze w kierunku Kisielic, naprzeciwko boiska sportowego, na powierzchni prawie 1100 metrów kwadratowych. Okalają go chodniki o powierzchni prawie 200 m2, wykonane z tego samego materiału. W ramach inwestycji wykonano również przebudowę schodów, łączących parking z osiedlem mieszkaniowym oraz odwodnienie terenu poprzez montaż spustów ulicznych.

Wczoraj, w towarzystwie kilkudziesięciu mieszkańców Bałoszyc, parking został poświęcony i oficjalnie otwarty. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz sołtys Bałoszyc Gabriela Lichaczewska.

Powstanie parkingu w Bałoszycach to przede wszystkim zasługa śp. radnego Ludomira Surówki. Jeszcze jako sołtys, usilnie zabiegał on o poprawę wizerunku centrum Bałoszyc i likwidację istniejących wcześniej w tym miejscu chaszczy. W toku konsultacji społecznych z mieszkańcami Bałoszyc w poprzednim roku pojawił się pomysł urządzenia tam dużego parkingu, który ze wsparciem obecnej pani sołtys Gabrieli Lichaczewskiej,  wczoraj udało się ostatecznie zrealizować.