Jesteś tutaj

Plastycznie o zdrowiu w szkole w Jawtach

Przed kilkoma dniami w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Używki i ich wpływ na człowieka”, w którym udział wzięli ucz. kl. I – VII.

Celem konkursu było zachęcenie dzieci do pogłębienia wiedzy na  temat zachowań prozdrowotnych, związanych z profilaktyką uzależnień, uświadomienie  zagrożeń jakie niosą używki , budzenie wrażliwości i aktywności twórczej oraz dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających.

Komisja w składzie:  p. Monika Sadowska, p. Jolanta Melnarowicz i p. Karol Różański przyznała następujące miejsca:


Miejsce I – Oliwia Gajkowska kl. VI

Miejsce II – Robert Tabędzki  kl. III i Michał Góra kl. III

Miejsce III – Julia Podlecka kl. IV i Oliwia Katan kl. III 8i Karol Gajewski kl. III

Wyróżnienia otrzymały :  Nikola Drypa kl.. III i Małgorzata Burlińska KL. III

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.