Jesteś tutaj

Projekt światłowodu szybkiego internetu wymaga dostępu do nieruchomości

W ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), na terenie Gminy Susz trwa obecnie projektowanie dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s).

Wybudowanie sieci wymaga uzyskania zgody od wszystkich współwłaścicieli działek, przez które sieć będzie poprowadzona. Zawieranie umów o dostęp do nieruchomości oraz inne zadania związane z projektowaniem i budową sieci realizuje firma Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.

Przedstawiciele tej firmy odwiedzają obecnie mieszkańców miejscowości: Susz, Adamowo, Babięty Wielkie, Bronowo, Dąbrówka, Jawty Wielkie, Kamieniec, Karolewo, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Różnowo.

Warto podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.