Jesteś tutaj

Przed nami kolejny rok licznych inwestycji drogowych

Rozpoczęty właśnie 2019 rok będzie w Gminie Susz kolejnym okresem intensywnego inwestowania w lokalną infrastrukturę drogową. Najważniejsze projekty w tym zakresie w ciągu kolejnych 12 miesięcy to zmiany nawierzchni dróg gruntowych na nawierzchnię asfaltową w miejscowościach: Adamowo, Emilianowo i Lubnowy Małe.

Inwestycja zmiany nawierzchni głównej drogi z gruntowej na nawierzchnię asfaltową Adamowie rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Prace zostały podzielone na dwa etapy: najpierw zostaną wykonane podbudowy, a także prace ziemne, w tym usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Etap drugi to właściwa budowa jezdni, zjazdów i chodników o szerokości 1,5 metra. Koszt całej inwestycji to prawie 2 mln 750 tys. zł. Jezdnia w Adamowie powstanie na długości 1200 metrów i będzie miała szerokość 5 metrów.

Taką samą szerokość będzie miała nowa jezdnia w Emilianowie. Oprócz zmiany nawierzchni drogi na asfaltową na długości 1520 mb, w zakresie inwestycji jest również wymiana dwóch przepustów drogowych oraz ustawienie stalowych barier ochronnych na łącznej długości 48 mb. Koszt robót w Emilianowie to nieco ponad 1 mln 544 tys. zł.

Kolejną ważną inwestycją drogową w 2019 roku będzie przebudowa drogi w Lubnowych Małych. Inwestycja obejmuje zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową dwóch odcinków dróg. Na pierwszym z nich - do tartaku - na długości 410 mb powstanie jezdnia o szerokości 4 metrów wraz ze zjazdami. Wykonany tu zostanie także rów odwodniający o długości 305 mb. Drugi z odcinków prowadzi z Lubnowych Małych do Janowa i liczy 525 mb. Przebudowa tego fragmentu, oprócz budowy asfaltowej jezdni, przewiduje wymianę przepustu drogowego wraz z montażem barier ochronnych.  Łączny koszt robót drogowych w Lubnowych Małych to 523 tys.  zł.

- W 2019 roku będziemy, podobnie jak w latach poprzednich, intensywnie inwestować w poprawę jakości lokalnych dróg, bo takie są potrzeby i oczekiwania mieszkańcy naszej gminy, zwłaszcza jej terenów wiejskich – podsumowuje „drogowe” plany na 2019 rok Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski.