Jesteś tutaj

Rowerem do Bronowa

Licząca blisko 2,4 km ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521 połaczyła Susz z Bronowem.

Po wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych i robót ziemnych powstała po prawej stronie drogi wojewódzkiej trasa z bezfazowej kostki brukowej o szerokość 2,5 metra. Ostatnim etapem budowy był montaż barier ochronnych oraz znaków drogowych. Koszt wykonania prac to nieco ponad 1,1 miliona złotych. Prace wykonał Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Kamiński z Prabut.

Inwestycja nie tylko zapewni bezpieczne przemieszczanie się pieszym i rowerzystom między Suszem i Bronowem, ale stanowi teraz najlepszą zachętę dla miłośników rekreacji na świeżym powietrzu, aby udać się z Susza nad jezioro Burgale.