Jesteś tutaj

Ruszyły roboty na drogach w Babiętach Wielkich

Pogoda nie przeszkadza w prowadzeniu pierwszych prac przy przebudowie drogi Babięty Wielkie – Redaki oraz drogi do szkoły w Babiętach Wielkich. Całkowite koszty obu inwestycji to ponad 4 miliony złotych, z których prawie 2,4 miliona zł stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji obu inwestycji to 30 września 2020 roku.

Przebudowa drogi Babięty Wielkie – Redaki obejmuje prace na łącznej długości 4,32 km, podzielonej na dwa odcinki: Babięty Wielkie – Babięty Małe (2,33 km) oraz Babięty Małe – Redaki (1,99 km). Zakres prac na obu fragmentach jest podobny i obejmuje: zmianę nawierzchni drogi z gruntowej na jezdnię z betonu asfaltowego (na części pierwszego z odcinków na nawierzchnię z kruszywa łamanego mechanicznie), budowę i przebudowę zjazdów na posesję oraz poboczy, odwodnienie powierzchniowe wraz z odtworzeniem rowów drogowych oraz przebudowę i oczyszczenie istniejących przepustów z rur betonowych. Na części odcinka Babięty Małe – Redaki o długości 735 metrów planowana jest także budowa chodnika z kostki brukowej betonowej. Roboty budowlane, których koszt to 3,3 mln zł, wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Druga z inwestycji to przebudowa drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich na odcinku 523 metrów. W zakresie prac znalazło się wykonanie zjazdów indywidualnych na pola i do posesji oraz budowa placu manewrowego dla autobusu szkolnego, przebudowa przepustów pod drogą, wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego jezdni oraz oznakowanie i zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Roboty wykonuje Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „Strzelbud” Sp. z o.o. z Kwidzyna. Koszt prac budowlanych to 608 tysięcy złotych.