Jesteś tutaj

Spotkanie dla przedsiębiorców w Elblągu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne 
dla przedsiębiorców
pt. „Fundusze Europejskie na rozwój MŚP – pożyczki i refundacja kosztów szkoleń”.
Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia unijnego na rozwój firm. 
Podczas spotkania zostaną przedstawione warunki udzielania pożyczek z nowej
perspektywy finansowej (2014-2020) oraz refundacji szkoleń dla pracowników oraz właścicieli MŚP.
Termin spotkania: 19 lipca 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:45.
Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.
Warunki uczestnictwa:
 1. przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy 
lpielblag@warmia.mazury.pl do 16 lipca 2018 r. do godz. 14:00;
2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania 
(potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu.