Jesteś tutaj

Sprzęt dla OSP przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości

Miernik wielogazowy dla OSP w Jakubowie Kisielickim oraz 4 pilarki do drewna dla OSP w Suszu, w Babiętach Wielkich, w Jakubowie Kisielickim i  Redakach - gminni strażacy otrzymali sprzęt ratowniczy, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt trafił do Gminy Susz, na mocy umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Efektem porozumienia było przekazanie przez Dysponenta Funduszu suskiemu samorządowi dotacji celowej w kwocie brutto 40 200,00 zł. Gmina Susz zapewniła wkład własny w wysokości 406,06 zł.

Przekazanie sprzętu przez Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego jednostkom OSP nastąpiło wczoraj w Suskim Ośrodku Kultury. W najbliższym czasie strażacy z terenu Gminy Susz otrzymają kolejne urządzenia i elementy wyposażenia ratowniczego.