Jesteś tutaj

Susz ma nowoczesną bieżnię

Miłośnicy biegania z terenu gminy Susz mają powody do radości. Długo oczekiwana bieżnia lekkoatletyczna została oficjalnie oddana do użytku. W uroczystości, która odbyła się 10.06.2016r. udział wzięli, m.in.: Radna Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Wicestarosta Iławski Stanisław Kastrau, Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Wiceburmistrz Zdzisław Zdzichowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu Zbigniew Skolimowski, dyrektor CSiR Jarosław Piechotka, ks. Mieczysław Adamczyk, radni powiatowi, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Suszu.

Pełniąc rolę gospodarza, jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Susza, który powitał zebranych gości, poczym w krótkich słowach przedstawił ideę powstania nowego obiektu, będącego kolejnym elementem sukcesywnie budowanego kompleksu sportowego. W kolejnym punkcie programu głos zabrali zaproszeni goście.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu, instruktorzy sportu oraz dzieci i młodzież z sekcji lekkoatletycznej funkcjonującej przy CSiR.

Następnie dokonano symbolicznego odbioru obiektu, po którym wystartował pierwszy bieg.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię poliuretanową, na której umieszczone zostały:

  • czterotorowa bieżnia okrężna o długości 310m,
  • skocznia do skoku w dal i trój skoku,
  • ogrodzenie wokół obiektu,
  • instalacja wodociągowa oraz instalacja deszczowa.

Wartość inwestycji wyniosła 654.318,21zł. z czego Gmina Susz pozyskała dofinansowanie z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w wysokości 322.700,00zł.