Skróty
Susz na Facebooku

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Suszu odbędzie się 21 grudnia 2017 r.  
o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

 

            Porządek obrad :

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej w Suszu.

3.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Susza.

4.      Zapytania i wnioski.

5.      Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

2)      Uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2018 r.

3)      Udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4)      Udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

5)      Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Iławskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodziec) – Jawty Wielkie- Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawty Małe (ok.800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie”.

6)      Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz-Bronowo - wykup gruntów” .

7)      Udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Iławie.

8)      Uchwalenia wydatków niewygasających w 2017r.

9)      Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

10)  Zmiany budżetu Gminy Susz na 2017 r.

11)  Wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

12)  Zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Susz.

13)  Nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Susz.

 7.      Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej .

 8.      Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 
 
 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          Zbigniew Skolimowski