Gmina Susz

news

Najświeższe informacje sport, kultura i edukacja

19-04-2018
Około 70 młodych sportowców – uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z »

Wydarzenia

bip

BIP

Kalendarz

news

Interaktywna mapa miasta

news

Newsletter

news

Zawody Triathlonowe

Aa

mapa susz

Gmina Susz

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco co słychać w Suszu.

21

sobota

kwiecień 2018

Imieniny:Jarosława
Konrada
Selmy

news

Najświeższe wiadomości

12345
20.04.2018
W związku z nieprawdziwymi informacjami nt. piętrzenia wody Jeziora Suskiego informujemy, że podstawowym powodem zalecenia demontażu zastawki na urządzeniu...
17.04.2018
Nową świetlicę wiejską w Michałowie wybuduje, wyłoniona w przetargu, firma Zakład Usługowy „Muzeal” z Iławy. Dziś właściciel firmy Mieczysław Olszewski i...
16.04.2018
W piątek, 13 kwietnia w suskiej siedzibie OSP odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suszu, poświęcone podsumowaniu...
09.04.2018
Przedstawiciele władz Gminy Susz oraz sołectwa Januszewo dokonali w piątek, 6 kwietnia br., oficjalnego otwarcia dla mieszkańców przebudowanej świetlicy...
06.04.2018
Gmina Susz przystąpiła do Programu płatności bezgotówkowych realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju przy współpracy Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR...
04.04.2018
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz Roman Kamiński, reprezentujący Zakład »
03.04.2018
Według najnowszego, dzisiejszego obwieszczenia Zakładu Usług Komunalnych, wydanego »
30.03.2018
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Susz życzę, aby był to czas spokoju ducha, radości i »
26.03.2018
Po zimowej przerwie z impetem ruszyły, rozpoczęte w ubiegłym roku, roboty w ramach »

Newsletters

Wskaż newsletter, który chcesz za subskrybować lub z subskrypcji których chcesz zrezygnować.

triathlon

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2017 r.poz.1875 z późn.zm.)) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Susza z dnia 14 marca 2018 r. zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Suszu, która odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz.12.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu.

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      Podziału Gminy Susz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

2)      Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

3)      Zmiany budżetu Gminy Susz na 2018 r.

4)      Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.

5)      Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 33 ustawy z dn.24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6)      Przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Świętej Rodziny w Bałoszycach.

7)      Zmiany uchwały nr XXII/247/2017 RM  z dn.7.06.2017r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrówce, Gmina Susz.

8)      Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie gminy Susz.

9)      Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

10)  Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

11)   Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz.

3. Przedstawienie informacji  za  2017r. o wydanych zarządzeniach burmistrza w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym.

4. Przedstawienie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Susz za 2017 rok.

5. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Zbigniew Skolimowski