Jesteś tutaj

Uczestnicy suskiego ŚDS wyróżnieni w Warszawie przez Pierwszą Damę RP

W środę 13 listopada b.r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wśród wyróżnionych laureatów tego konkursu znaleźli się uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu Joanna Marchewka i Robert Pietrzak.

XVII edycja Konkursu Plastycznego pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy nosiła tytuł PODRÓŻE MOICH MARZEŃ. Dzieła zostały ocenione w pięciu kategoriach obejmujących szeroką gamę technik plastycznych i artystycznych: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja, rzeźba kameralna i płaskorzeźba oraz fotografia. Wydarzenie to połączone było z wernisażem wszystkich nagrodzonych prac. Nasi Laureaci zostali wyróżnieni w kategorii fotografia, za pracę pt. „Bonjour Paris”.

Zwycięzcom we wszystkich kategoriach Agata Kornhauser-Duda wręczyła statuetki. Małżonka Prezydenta „płynące z serca podziękowania” skierowała do pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych za to, że inicjują „odpowiednie warunki i stwarzają możliwości”, by ich podopieczni mogli swobodnie realizować swoje pasje. „Dziękuję, że umożliwiają im Państwo dostęp do tego typu przedsięwzięć jak dzisiejszy konkurs, dzięki któremu mogą oni zaistnieć także w szerszej świadomości społecznej” - mówiła Agata Kornhauser-Duda. Małżonka Prezydenta podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu, a także opiekunom i kierownikom ośrodków, których podopieczni zaprezentowali swoje prace. Wszyscy laureaci konkursu przed uroczystą Galą na zaproszenie Pierwszej Damy zwiedzili Pałac Prezydencki.

Galę Ogólnopolską poprzedziła Gala Wojewódzka, która odbyła się w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 7 października br. Na poziomie wojewódzkim konkursu z Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu III miejsce w kategorii tkanina i aplikacja otrzymała Teresa Żmudowska za pracę pt. „Podróż w kosmos”, zaś praca pt. „Bonjour Paris” otrzymała I miejsce. Szczęśliwi laureaci odebrali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody pieniężne w postaci kart płatniczych ufundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.