Jesteś tutaj

Uczniowie SP Babięty z wizytą w Iławie

Jednym z priorytetów Minister Edukacji Narodowej jest wychowanie do wartości. Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich realizuje ten cel teoretycznie – podczas zajęć, ale także w praktyce. Wychowuje uczniów w duchu poszanowania inności, tolerancji oraz pomocy drugiemu człowiekowi.

W tym roku nasza placówka podjęła współpracę z Zespołem Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie, gdzie uczniowie zaprezentowali jasełka. Młodzi aktorzy mimo tremy, poradzili sobie świetnie z zadaniem. Nie zabrakło wzruszających życzeń i pięknie wykonanych pastorałek. W nagrodę za występ uczniowie otrzymali gromkie brawa i poczęstunek.

Dodatkowo przywieźli kilka worków nakrętek, które zbierano w ramach akcji „Zakręceni na pomaganie”. Takie, wydawałoby się nieprzydatne przedmioty, są bardzo cenne, gdyż pomagają zakupić sprzęt rehabilitacyjny lub pomoce dydaktyczne.

Kiedy jest się w Iławie, nie wypada nie zajrzeć do Biblioteki Miejskiej. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach z historii pisma, gdzie ćwiczyli kaligrafię, poznawali tajniki języka chińskiego i druk ruchomą czcionką. W pracowni multimedialnej książnicy dowiedzieli się o działający tam klubach tematycznych oraz mogli zagrać w wirtualnego tenisa.

Wycieczka pokazała, że pomaganie jest super!