Skróty
Susz na Facebooku

Uczniowie SP w Jawtach Wielkich na Eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej

28 lutego 2017r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Uczniowie wykazywali się wiedzą z zakresu historii pożarnictwa, ochrony ludności,  ochrony przeciwpożarowej, przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, znajomością pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, organizacji działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, lasów i środków transportu, ewakuacji ludzi i mienia, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, znajomością służby wewnętrznej, organizacji i realizacji zadań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na zakończenie turnieju Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski pogratulował laureatom, jak również wszystkim uczestnikom chęci do nauki, a opiekunom podziękował za trud włożony w przygotowanie młodzieży, podkreślił również, że „zdobyta wiedza bez wątpienia przyda się w życiu codziennym…”

Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy, a  Igor Wyszkowski za zajęcie III miejsca otrzymał dodatkowo nagrodę rzeczową ufundowaną przez Urząd Miejski w Suszu.

Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę w Turnieju Wiedzy Pożarniczej: Igor Wyszkowski, Patryk Ostrowski, Klaudia Zakrzewska, Kinga Urban

Nad przygotowaniem uczniów do konkursu czuwał p. Karol Różański. Dzieciom serdecznie gratulujemy osiągniętych dotychczas wyników.