Jesteś tutaj

Umowa na rewitalizację Starego Miasta podpisana

Prawie 654 tysiące złotych, z których 382 tysiące to dofinansowanie ze środków UE, będzie kosztować rewitalizacja suskiego Starego Miasta. Wykonawcą prac jest firma BUILD Sp. z o.o. z województwa pomorskiego, która zwyciężyła w rozstrzygniętym kilka dni temu przetargu. Podpisano już umowę na realizację tej inwestycji.

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej”, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 8 – Obszary Wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – tak brzmi pełna, oficjalna nazwa przedmiotu umowy, którą podpisali: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz Prezes Zarządu BUILD Sp. z o.o. Łukasz Żywicki.

Rewitalizacja Starego Miasta to kolejna potrzebna inwestycja, poprawiająca wizerunek gminy. W ramach szeregu prac, których zakończenie zaplanowano na połowę czerwca 2018 roku, wykonane zostaną m.in. nowe nawierzchnie chodników i placów z betonowej kostki brukowej z odpowiednią podbudową, zmodernizowane zostanie oświetlenie i pojawi się wiele nowych elementów małej architektury.

Jestem przekonany, że po zakończeniu rewitalizacji Stare Miasto zyska zupełnie nowy blask i stanie się wizytówką naszego miasta – tak po rozpoczynającej się inwestycji mówi Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski.