Jesteś tutaj

Władze Gminy Susz przekazały na ręce dyrektorów szkół kolejne laptopy

Po raz drugi nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych. Tym razem udało się zakupić 42 laptopy za kwotę 113 910,30 złotych w ramach programu „Zdalna szkoła+”.

Kolejna możliwość,  z której skorzystała Gmina Susz pojawiła się w połowie maja, kiedy to ruszył kolejny, po programie „Zdalna szkoła”, program - „Zdalna szkoła +”. Na apel ministerstwa odpowiedzieliśmy błyskawicznie, składając wniosek.  Kwota wsparcia, jaką Gmina Susz otrzymała została ustalona na podstawie oszacowania zapotrzebowania na terenie gminy. Za kwotę 113 910,30 zł udało się zakupić 42 laptopy, które zostały w dniu dzisiejszym – 22.06 br. przekazane dyrektorom gminnych podstawówek. Sprzęt zakupiony  w ramach programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” wzbogaci zasoby edukacyjne sześciu placówek: SP w Suszu, SP w Babiętach Wielkich, SP w Jawtach Wielkich, SP w Piotrkowie, SP w Lubnowych i SP w Kamieńcu. Po powrocie do tradycyjnej edukacji w nowym roku szkolnym sprzęty zasilą bazę edukacyjną podstawówek, znajdujących się na terenie Gminy Susz i będą wykorzystywane podczas lekcji. Tym samym jakość wyposażenia i jego dostępność w szkołach ulegnie poprawie. Zgodnie z założeniami projektu mającego na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów zakupiony sprzęt posłuży uczniom i nauczycielom na bardzo długo.

Łącznie Gmina Susz, aplikując o środki z dwóch programów, zakupiła 68 laptopów, na łączną kwotę 183 306,90 złotych.

Programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” to działania finansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020