Jesteś tutaj

Zlikwidować przeciwspadki i zatory

Trwa przebudowa kanalizacji przy ul. Wybickiego na odcinku od studni przy wjeździe na parking SOK do przepompowni przy ul. Piastowskiej, za Urzędem Miejskim.

Celem prowadzonych prac jest poprawa przesyłu ścieków komunalnych poprzez zlikwidowanie przeciwspadków i zatorów na sieci kanalizacyjnej. Roboty potrwają do końca maja. Ich, wyłonionym w drodze procedury przetargowej, wykonawcą jest Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane.