Skróty
Susz na Facebooku

Aktualności

10.07.2016
Tegoroczne inwestycje realizowane w mieście w znacznej mierze skupiają się nad poprawą infrastruktury drogowej. Tylko do końca czerwca ukończono prace związane z przebudową chodników, regulacją studzienek i wymianą nawierzchni na ul. Koszarowej, odcinkach ulic Słowiańskiej oraz Iławskiej. Przebudowano także plac manewrowy oraz zatoczkę autobusową przy dworcu PKP.W związku ze złym stanem ciągów...
08.07.2016
Rozpoczęły się prace związane z remontem ulic: Prabuckiej (w części od skrzyżowania z ul. Kajki), Słowiańskiej (do skrzyżowania z ul. Piastowską) oraz ul. Piastowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowiańską do wiaduktu kolejowego. Planowany termin zakończenia robót to 30.09.2016r.W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.Kierowców prosimy o cierpliwość i...
10.06.2016
Miłośnicy biegania z terenu gminy Susz mają powody do radości. Długo oczekiwana bieżnia lekkoatletyczna została oficjalnie oddana do użytku. W uroczystości, która odbyła się 10.06.2016r. udział wzięli, m.in.: Radna Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Wicestarosta Iławski Stanisław Kastrau, Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Wiceburmistrz Zdzisław Zdzichowski,...
12.04.2016
Wraz z nadejściem wiosny Gmina Susz rozpoczęła tegoroczny sezon inwestycyjny na drogach gminnych. Mimo tego, że zima nie była zbyt sroga to i tak wyrządziła wiele szkód, szczególne na drogach gruntowych. Już w marcu rozpoczęto remonty tych dróg w sołectwach Lubnowy, Bronowo, Jawty Wielkie i Redaki. Prace polegają m.in. na profilowaniu, zagęszczaniu i utwardzaniu dróg. Zgodnie z realizowanym...
11.04.2016
Od początku kwietnia trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej przy ulicy Św. Floriana w Suszu. Roboty prowadzi wyłoniona w drodze przetargu firma ENERGOEKO sp. z o.o. z Tczewa.Całkowity koszt realizowanego z budżetu gminy zadania inwestycyjnego wyniesie 280.194,00 zł.Przewidywany termin zakończenia robót to 31 maja b.r.
04.01.2016
W dniu 29 grudnia 2015 roku odbyło się oficjalne przekazanie do użytku gruntownie przebudowanej świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Skolimowski, Sołtys wsi Krystyna Maksimik, ks. Ryszard Dębski, radni miejscy i powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy Jakubowa Kisielickiego.Świetlica w...
21.12.2015
Z zewnątrz niepozorny budynek a wewnątrz poddana gruntownej przebudowie świetlica, to obraz kolejnej inwestycji zrealizowanej w 2015 roku przez Gminę Susz.Jeszcze niedawno świetlica w Bornicach, w jednej z najdalej oddalonych od Susza wsi nie nadawała się do użytku. Dzisiaj, dzięki przeprowadzonym pracom remontowym obiekt odzyskał swoją funkcjonalność.Zakres przeprowadzonych prac był bardzo...
16.12.2015
W połowie listopada do użytku został oddany drugi odcinek przebudowanej ul. L. Staffa. Kolejny etap robót był kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2013 roku i polegał na rozbiórce starej, zniszczonej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych i zastąpieniu jej nawierzchnią z  masy asfaltowej.W ramach zadania wykonano także chodniki i zjazdy do budynków mieszkalnych wraz z podbudową, regulację...
25.11.2015
W ostatnich dniach listopada do użytku został oddany nowy parking zlokalizowany przy ul. Piastowskiej, sąsiadujący z blokami mieszkalnymi, siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej oraz sklepem spożywczym.Zgodnie z zamierzeniami inwestycja uregulowała ruch i sposób parkowania pojazdów, dzięki czemu wyeliminowane zostały dotychczasowe problemy komunikacyjne.W ramach wykonanych prac powstała pieszo-...
20.11.2015
W dniu 18.11.2015r. miał miejsce odbiór techniczny przebudowanego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Dąbrówka. Zrealizowana inwestycja miała na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ulicę, stanowiącą dojazd do osiedla mieszkalnego. W ramach zadania przebudowano 415,30m2 drogi wraz z chodnikiem. Wartość wykonanych prac to 76.459,60zł.   [mg_picker:1450]

Strony