Skróty
Susz na Facebooku

Aktualności

10.11.2015
W Jawtach Wielkich oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę i tenisa ziemnego.W uroczystości, która miała miejsce 6 listopada 2015 roku uczestniczyli przedstawiciele samorządu w osobach: Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Skolimowskiego...
04.11.2015
Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Susz rozstrzygnęła przetarg na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Suszu. Spośród dwunastu złożonych ofert, w oparciu o ustalone kryteria wybrano ofertę firmy PANORAMA Obiekty Sportowe sp. z o.o. z Piaseczna.Nowy obiekt, składający się z bieżni 4 torowej o długości 300m, bieżni prostej o długości 110 m...
03.11.2015
W miejscowościach Bałoszyce i Jawty Wielkie powstały siłownie zewnętrzne, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie utworzenia przestrzeni, gdzie w sposób zdrowy, aktywny  i bezpieczny mogliby spędzać swój wolny czas.Urządzenia do ćwiczeń takie jak: orbitrek, biegacz, surfer, wioślarz czy twister przeznaczone są dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy...
03.11.2015
Zakończyły się prace przy realizacji drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Jawtach Wielkich. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach tego zadania wyniosła 549mb, w tym przyłącza do gospodarstw domowych 137mb.Poza budową infrastruktury podziemnej zakres robót obejmował także budowę przepompowni ścieków.Całość tworzyć będzie sieć kanalizacyjną...
02.11.2015
Wśród najważniejszych inwestycji związanych z przebudową ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz w czwartym kwartale 2015 roku znalazły się, m.in.:Chodnik przy ul. Piastowskiej a konkretnie jego 100 metrowy odcinek wiodący od ul. J. Wybickiego w kierunku wiaduktu. Został on poddany gruntownej przebudowie, poprzez wymianę starej nawierzchni na nową kostkę betonową. Nową nawierzchnię otrzymały...
02.11.2015
Z końcem października dobiegł końca drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz do granicy województwa Warmińsko-Mazurskiego.Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców Bronowa, jedynej miejscowości leżącej na trasie modernizowanego odcinka drogi. W ramach prac gruntownie przebudowano nawierzchnię...
05.08.2015
W ostatnich tygodniach na terenie naszego miasta przeprowadzono remonty ulic Kościelnej, Wodnej oraz części ulicy Wiejskiej.Prace remontowe polegały przede wszystkim na ułożeniu nowych nakładek bitumicznych na jezdni, regulacja krawężników a w przypadku ul. Wiejskiej ułożenie 472,50m2 nowej kostki brukowej na chodnikach.Do użytku oddano także przebudowaną drogę powiatową nr 1037N Susz – Zalewo....
02.12.2014
Z końcem listopada do użytku została oddana przebudowana ul. Polna. Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącej jezdni na odcinku od wjazdu na nieczynne już targowisko miejskie przy ul. Sikorskiego do ul. Broniewskiego. Ulica na całej swojej długości została poszerzona, a po obu jej stronach wybudowano chodniki o szerokości 2m. Do przyległych posesji i zabudowań jednorodzinnych...
02.12.2014
Na Osiedlu Janusza Korczaka w Suszu wybudowano nowy parking. Powstało 30 miejsc postojowych, które posłużą przede wszystkim mieszkańcom okolicznych bloków, niejednokrotnie borykającym się z brakiem wolnych miejsc na już istniejących parkingach. Inwestycja sfinansowana została z budżetu Gminy Susz. 
24.10.2014
Zakończyły się prace związane z przebudową chodnika przy ul. Leśnej w Suszu. Inwestycja zakładała między innymi rozbiórkę starej, nierównej nawierzchni z płyt betonowych i zastąpienie jej nową z kostki betonowej, ułożenie nowych krawężników oraz wykonanie wjazdów do posesji. Przebudowano ponad 1400m2 chodnika wiodącego w kierunku boiska piłkarskiego, na którym swoje mecze rozgrywa Unia Susz....

Strony