Skróty
Susz na Facebooku

Aktualności

12.04.2016
Wraz z nadejściem wiosny Gmina Susz rozpoczęła tegoroczny sezon inwestycyjny na drogach gminnych. Mimo tego, że zima nie była zbyt sroga to i tak wyrządziła wiele szkód, szczególne na drogach gruntowych. Już w marcu rozpoczęto remonty tych dróg w sołectwach Lubnowy, Bronowo, Jawty Wielkie i Redaki. Prace polegają m.in. na profilowaniu, zagęszczaniu i utwardzaniu dróg. Zgodnie z realizowanym...
11.04.2016
Od początku kwietnia trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej przy ulicy Św. Floriana w Suszu. Roboty prowadzi wyłoniona w drodze przetargu firma ENERGOEKO sp. z o.o. z Tczewa.Całkowity koszt realizowanego z budżetu gminy zadania inwestycyjnego wyniesie 280.194,00 zł.Przewidywany termin zakończenia robót to 31 maja b.r.
04.01.2016
W dniu 29 grudnia 2015 roku odbyło się oficjalne przekazanie do użytku gruntownie przebudowanej świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Skolimowski, Sołtys wsi Krystyna Maksimik, ks. Ryszard Dębski, radni miejscy i powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy Jakubowa Kisielickiego.Świetlica w...
21.12.2015
Z zewnątrz niepozorny budynek a wewnątrz poddana gruntownej przebudowie świetlica, to obraz kolejnej inwestycji zrealizowanej w 2015 roku przez Gminę Susz.Jeszcze niedawno świetlica w Bornicach, w jednej z najdalej oddalonych od Susza wsi nie nadawała się do użytku. Dzisiaj, dzięki przeprowadzonym pracom remontowym obiekt odzyskał swoją funkcjonalność.Zakres przeprowadzonych prac był bardzo...
16.12.2015
W połowie listopada do użytku został oddany drugi odcinek przebudowanej ul. L. Staffa. Kolejny etap robót był kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2013 roku i polegał na rozbiórce starej, zniszczonej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych i zastąpieniu jej nawierzchnią z  masy asfaltowej.W ramach zadania wykonano także chodniki i zjazdy do budynków mieszkalnych wraz z podbudową, regulację...
25.11.2015
W ostatnich dniach listopada do użytku został oddany nowy parking zlokalizowany przy ul. Piastowskiej, sąsiadujący z blokami mieszkalnymi, siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej oraz sklepem spożywczym.Zgodnie z zamierzeniami inwestycja uregulowała ruch i sposób parkowania pojazdów, dzięki czemu wyeliminowane zostały dotychczasowe problemy komunikacyjne.W ramach wykonanych prac powstała pieszo-...
20.11.2015
W dniu 18.11.2015r. miał miejsce odbiór techniczny przebudowanego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Dąbrówka. Zrealizowana inwestycja miała na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ulicę, stanowiącą dojazd do osiedla mieszkalnego. W ramach zadania przebudowano 415,30m2 drogi wraz z chodnikiem. Wartość wykonanych prac to 76.459,60zł.   [mg_picker:1450]
10.11.2015
W Jawtach Wielkich oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę i tenisa ziemnego.W uroczystości, która miała miejsce 6 listopada 2015 roku uczestniczyli przedstawiciele samorządu w osobach: Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Skolimowskiego...
04.11.2015
Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Susz rozstrzygnęła przetarg na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Suszu. Spośród dwunastu złożonych ofert, w oparciu o ustalone kryteria wybrano ofertę firmy PANORAMA Obiekty Sportowe sp. z o.o. z Piaseczna.Nowy obiekt, składający się z bieżni 4 torowej o długości 300m, bieżni prostej o długości 110 m...
03.11.2015
W miejscowościach Bałoszyce i Jawty Wielkie powstały siłownie zewnętrzne, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie utworzenia przestrzeni, gdzie w sposób zdrowy, aktywny  i bezpieczny mogliby spędzać swój wolny czas.Urządzenia do ćwiczeń takie jak: orbitrek, biegacz, surfer, wioślarz czy twister przeznaczone są dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy...

Strony