Skróty
Susz na Facebooku

Aktualności

16.12.2015
W połowie listopada do użytku został oddany drugi odcinek przebudowanej ul. L. Staffa. Kolejny etap robót był kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2013 roku i polegał na rozbiórce starej, zniszczonej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych i zastąpieniu jej nawierzchnią z  masy asfaltowej.W ramach zadania wykonano także chodniki i zjazdy do budynków mieszkalnych wraz z podbudową, regulację...
25.11.2015
W ostatnich dniach listopada do użytku został oddany nowy parking zlokalizowany przy ul. Piastowskiej, sąsiadujący z blokami mieszkalnymi, siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej oraz sklepem spożywczym.Zgodnie z zamierzeniami inwestycja uregulowała ruch i sposób parkowania pojazdów, dzięki czemu wyeliminowane zostały dotychczasowe problemy komunikacyjne.W ramach wykonanych prac powstała pieszo-...
20.11.2015
W dniu 18.11.2015r. miał miejsce odbiór techniczny przebudowanego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Dąbrówka. Zrealizowana inwestycja miała na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego ulicę, stanowiącą dojazd do osiedla mieszkalnego. W ramach zadania przebudowano 415,30m2 drogi wraz z chodnikiem. Wartość wykonanych prac to 76.459,60zł.   [mg_picker:1450]
10.11.2015
W Jawtach Wielkich oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przystosowane do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę i tenisa ziemnego.W uroczystości, która miała miejsce 6 listopada 2015 roku uczestniczyli przedstawiciele samorządu w osobach: Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Skolimowskiego...
04.11.2015
Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Susz rozstrzygnęła przetarg na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Suszu. Spośród dwunastu złożonych ofert, w oparciu o ustalone kryteria wybrano ofertę firmy PANORAMA Obiekty Sportowe sp. z o.o. z Piaseczna.Nowy obiekt, składający się z bieżni 4 torowej o długości 300m, bieżni prostej o długości 110 m...
03.11.2015
W miejscowościach Bałoszyce i Jawty Wielkie powstały siłownie zewnętrzne, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie utworzenia przestrzeni, gdzie w sposób zdrowy, aktywny  i bezpieczny mogliby spędzać swój wolny czas.Urządzenia do ćwiczeń takie jak: orbitrek, biegacz, surfer, wioślarz czy twister przeznaczone są dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy...
03.11.2015
Zakończyły się prace przy realizacji drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Jawtach Wielkich. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach tego zadania wyniosła 549mb, w tym przyłącza do gospodarstw domowych 137mb.Poza budową infrastruktury podziemnej zakres robót obejmował także budowę przepompowni ścieków.Całość tworzyć będzie sieć kanalizacyjną...
02.11.2015
Wśród najważniejszych inwestycji związanych z przebudową ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Susz w czwartym kwartale 2015 roku znalazły się, m.in.:Chodnik przy ul. Piastowskiej a konkretnie jego 100 metrowy odcinek wiodący od ul. J. Wybickiego w kierunku wiaduktu. Został on poddany gruntownej przebudowie, poprzez wymianę starej nawierzchni na nową kostkę betonową. Nową nawierzchnię otrzymały...
02.11.2015
Z końcem października dobiegł końca drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku od granicy administracyjnej miasta Susz do granicy województwa Warmińsko-Mazurskiego.Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców Bronowa, jedynej miejscowości leżącej na trasie modernizowanego odcinka drogi. W ramach prac gruntownie przebudowano nawierzchnię...
05.08.2015
W ostatnich tygodniach na terenie naszego miasta przeprowadzono remonty ulic Kościelnej, Wodnej oraz części ulicy Wiejskiej.Prace remontowe polegały przede wszystkim na ułożeniu nowych nakładek bitumicznych na jezdni, regulacja krawężników a w przypadku ul. Wiejskiej ułożenie 472,50m2 nowej kostki brukowej na chodnikach.Do użytku oddano także przebudowaną drogę powiatową nr 1037N Susz – Zalewo....

Strony