Skróty
Susz na Facebooku

Aktualności

02.12.2014
Z końcem listopada do użytku została oddana przebudowana ul. Polna. Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącej jezdni na odcinku od wjazdu na nieczynne już targowisko miejskie przy ul. Sikorskiego do ul. Broniewskiego. Ulica na całej swojej długości została poszerzona, a po obu jej stronach wybudowano chodniki o szerokości 2m. Do przyległych posesji i zabudowań jednorodzinnych...
02.12.2014
Na Osiedlu Janusza Korczaka w Suszu wybudowano nowy parking. Powstało 30 miejsc postojowych, które posłużą przede wszystkim mieszkańcom okolicznych bloków, niejednokrotnie borykającym się z brakiem wolnych miejsc na już istniejących parkingach. Inwestycja sfinansowana została z budżetu Gminy Susz. 
24.10.2014
Zakończyły się prace związane z przebudową chodnika przy ul. Leśnej w Suszu. Inwestycja zakładała między innymi rozbiórkę starej, nierównej nawierzchni z płyt betonowych i zastąpienie jej nową z kostki betonowej, ułożenie nowych krawężników oraz wykonanie wjazdów do posesji. Przebudowano ponad 1400m2 chodnika wiodącego w kierunku boiska piłkarskiego, na którym swoje mecze rozgrywa Unia Susz....
24.10.2014
W czwartek 23.10.2014 r. w Chełmżycy odbyło się otwarcie drogi Chełmżyca – Ząbrowo. W uroczystości zorganizowanej przez mieszkańców udział wzięli: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Zastępca Burmistrza Zdzisław Zdzichowski, Radny Rady Miejskiej w Suszu Bogusław Dziki, Sołtys Chełmżycy Stanisław Posacki a także mieszkańcy wsi. Przypomnijmy, że inwestycja została dofinansowana ze środków...
08.10.2014
W sobotę 04.10.2014r. w Lubnowych otwarto nowo wybudowaną świetlicę wiejską. Na budowę oraz wyposażenie obiektu Gmina Susz pozyskała środki w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W uroczystości...
03.10.2014
Od piątku 03.10.2014r. mieszkańcy Gminy Susz mają nowe możliwości spędzania wolnego czasu. To dzięki obiektowi rekreacyjnemu, który powstał przy ul. J. Wybickiego w Suszu. Zlokalizowany nad brzegiem jeziora suskiego ogród rodzinny ma służyć zarówno dzieciom jak i dorosłym.Na terenie ogrodu zamontowano nowoczesne elementy placu zabaw z serii kosmos, w tym zestaw zabawowy składający się z trzech...
25.09.2014
Dobiega końca kolejny etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jawtach Wielkich i Dąbrówce. Łącznie w obu miejscowościach wybudowano 1637 metrów sieci z przyłączami grawitacyjnymi oraz 47 studni. Na potrzeby odprowadzenia ścieków z niżej położonych terenów wybudowano nowe przepompownie. Poza tym w Jawtach Wielkich wymieniono dotychczas istniejącą przepompownię na znacznie bardziej...
20.08.2014
Prace związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Suszu zmierzają ku końcowi. Końcowym etapem eksploatacji każdego składowiska odpadów lub jego części jest przeprowadzenie procesu rekultywacji. Istotą rekultywacji składowisk jest stworzenie, poprzez odpowiednie zabiegi techniczne i uprawowe, warunków do przywrócenia zdegradowanemu środowisku warunków użytkowych i krajobrazowych....
07.08.2014
Dzięki licznym inwestycjom prowadzonym na terenach wiejskich Gminy Susz z roku na rok poprawia się ich wizerunek. Jednym z wielu dowodów na to jest odnowiona elewacja świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim. Budynek zyskał świeży, estetyczny wygląd, wokół niego położono opaskę z kostki typu polbruk oraz utwardzono teren pod zewnętrzne ławostoły. W ramach inwestycji wykonano także...
04.08.2014
Jak co roku Urząd Miejski w Suszu w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz” realizuje inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych na terenach wiejskich. W połowie lipca do użytku oddany został nowy chodnik w Babiętach Wielkich oraz Lubnowych Małych. W ramach wskazanego zadania powstał także plac do gry w koszykówkę, wykonany z kostki brukowej...

Strony