Jesteś tutaj

Bezpłatne szkolenie z pisania projektów dla NGO w Iławie

Chcesz dowiedzieć się od czego rozpocząć pisanie projektu? Czym jest problem, rezultat, a czym cel przy pisaniu projektów? Zapisz się na szkolenie organizowane przez Ośrodek OWIES w Elblągu, które odbędzie się w dniu 14 maja br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie

Termin i miejsce:
14 maja 2019 (wtorek), ul. Wiejska 2d, sala 27, Iława.

Czas trwania szkolenia:
Godz. 9:00-16:00 (z przerwami).

Kto może wziąć udział w szkoleniu:
Przedstawiciele organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z powiatu iławskiego oraz ostródzkiego.

Metody szkoleniowe: 
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją i wykładem. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:
- jak pytać mieszkańców o ich potrzeby 
- jak tworzyć koncepcje projektów 
- jak sprawić by projekt był spójny i logiczny 
- jak skutecznie napisać wniosek by otrzymać dofinansowanie 

Trener:
Małgorzata Woźna certyfikowana trenerka (certyfikat I stopnia, Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych) i coach (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), w trakcie studiów - psychologia. 
Od 10 lat wspiera w rozwoju osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje.

Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłek. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać na adres email: p.roclawska@eswip.pl. Rekrutacja trwa do 5-go maja 2019, godz.: 12:00.

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od organizatora.