Jesteś tutaj

Referat Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

1. Stanowisko ds. zamówień publicznych - Kierownik Referatu - nr pokoju 204A
Ewa Karwowska - tel. 55 2786 015, wew. 56, e-mail: zp@susz.pl

2. Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy - nr pokoju 204
Cezary Oracki- tel. 55 2786 015, wew. 55, e-mail: promocja@susz.pl

3. Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i współpracy zagranicznej - nr pokoju 204
Ewelina Sobucka - tel. 55 2786 015, wew. 55, e-mail:organizacje@susz.pl