Jesteś tutaj

Spis rolny

Powszechny Spis Rolny 2020

Przypominamy, że do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny - badanie pozwalające na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Spis obejmie gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a udzielane przez rolników informacje muszą być zgodne z prawdą, dokładne i wyczerpujące.
Rolnicy mogą udzielić informacji:
- poprzez samospis internetowy, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji na spisrolny.gov.pl,
- telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z rolnikami, którzy nie spisali się przez Internet lub telefon, skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
- telefonicznie,
- w trakcie bezpośredniej wizyty, z zachowaniem zaleceń sanitarnych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a zebrane w nim dane są bardzo ważne.
Wyniki spisu pozwolą dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i będą służyć władzom lokalnym oraz centralnym do podejmowania decyzji strategicznych. Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie spisrolny.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - loteria.spisrolny.gov.pl oraz w konkursach spisowych organizowanych przez Urząd Statystyczny w Katowicach - katowice.stat.gov.pl. Atrakcyjne nagrody czekają!

Urząd Miejski w Suszu informuje, że w terminie do 30 listopada 2020 r. rachmistrz terenowy na terenie naszej gminy przeprowadzi wywiady z rolnikami z terenu gminy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Wynika on z mocy ustawy. Zebrane dane są objęte tajemnica statystyczną.

Od dnia 10 października 2020 r. do odwołania, wywiady przeprowadzane są bezpośrednio u rolnika lub telefonicznie. O sposobie wywiadu decyduje rachmistrz.

Rachmistrzem terenowym działającym na terenie gminy i miasta Susz jest Pani Agata Jarońska.

Rachmistrze spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym  z numeru telefonu: 22 279 99 99.


Informujemy, iż każdy rolnik, który udziela wywiadu może sprawdzić czy osoba, która się z nim kontaktuje jest rzeczywiście rachmistrzem z terenu naszej gminy. Można to zrobić prosząc rachmistrza o numer identyfikatora oraz numer telefonu do Wojewódzkiego Biura Spisowego, pod którym można sprawdzić jego tożsamość, bądź przez stronę internetową: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ wpisując dane rachmistrza i identyfikator.

Prosimy o obdarzenie zaufaniem pracowników służb spisowych, a w szczególności rachmistrzów spisowych. Zachęcamy do udziału  w spisie i przekazanie rzetelnych oraz wyczerpujących informacji o Państwa gospodarstwach rolnych.


Zapraszamy także do zapoznania się z poniższymi załącznikami.