Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty od 1 września 2019 roku

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Suszu  z dnia  14 sierpnia  2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

- 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 34,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za pojemnik o pojemności 110 l – 57,00 zł;
b) za pojemnik o pojemności 120 l – 57,00 zł;
c) za pojemnik o pojemności 240 l – 114,00 zł;
d) za pojemnik o pojemności 1100 l – 400,00 zł;

-  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za pojemnik o pojemności 110 l – 84,00 zł;
b) za pojemnik o pojemności 120 l – 84,00 zł;
c) za pojemnik o pojemności 240 l – 168,00 zł;
d) za pojemnik o pojemności 1100 l – 600,00 zł.