Jesteś tutaj

Burmistrz Susza podsumował kolejny dobry rok

W dniu 19 stycznia w Zajeździe w Chełmżycy odbyło się tradycyjne już Spotkanie Noworoczne, podczas którego Gmina Susz podsumowała minione dwanaście miesięcy.

Takie spotkania to już suska tradycja. Podobnie, jak w latach ubiegłych, z zaproszenia Burmistrza Susza skorzystało około 250 gości, wśród których znaleźli się m.in.: posłowie na Sejm RP – Elżbieta Gelert oraz Jacek Protas, członek Zarządu Województwa Marcin Kuchciński, radna Sejmiku Województwa Bernadeta Hordejuk, Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański oraz Wicestarosta Stanisław Kastrau, radni Rady Powiatu z przewodniczącym Michałem Młotkiem. W Zajeździe w Chełmżycy stawili się również: Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, Burmistrz Gminy Kisielice Rafał Ryszczuk, przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach Janusz Więcek, wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, przedstawiciel Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – dyrektor biura Janusz Sypiański oraz Komendant powiatowy Policji w Iławie Robert Mikusik i przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP Kamil Szczech. Nie mogło oczywiście zabraknąć na Spotkaniu Noworocznym radnych Rady Miejskiej w Suszu z przewodniczącym Zbigniewem Skolimowskim, sołtysów z terenu gminy, przewodniczących suskich Rad Osiedlowych przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli oraz przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Susz.

Spotkanie Noworoczne 2018 rozpoczęło się od podsumowania roku 2017, przygotowanego w formie prezentacji multimedialnej, której kolejne slajdy komentował prowadzący spotkanie. Przypomniano najważniejsze inwestycje zrealizowane w Gminie Susz w 2017 roku oraz ważne wydarzenia sportowe i kulturalne, które miały miejsce w minionych dwunastu miesiącach. Podsumowanie zakończyła prezentacja gospodarcza, dotycząca stanu finansów gminy, omówiona przez Burmistrza Susza.

Przedstawione przez gospodarza spotkania dane nie pozostawiały wątpliwości – w 2017 roku Gmina Susz kontynuowała, rozpoczęty w 2011 roku, dynamiczny rozwój. Jego fundamentem są lokalne firmy, które odważnie inwestują w rozbudowę firmowych pomieszczeń i hal produkcyjnych, o czym najlepiej świadczą dwa zestawienia: wzrost powierzchni gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza - większy aż o 152% niż 7 lat temu oraz wzrost w tym samym okresie o 116% wartości budowli, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Nowe inwestycje firm spowodowały wzrost dochodów własnych gminy. Rosną one systematycznie, rok do roku, o ponad 14%. - Stały wzrost dochodów własnych pozwala śmielej patrzeć w przyszłość i w większym stopniu móc odpowiadać na potrzeby naszych mieszkańców. To nasze, wypracowane we własnym zakresie, środki finansowe i możemy przeznaczyć je na realizację lokalnych celów, ważnych z naszego punktu widzenia. Komfort, który daje taka niezależność, jest nie do przecenienia – podsumowywał Burmistrz Susza.

W uznaniu zasług firm z terenu Gminy Susz, których ekspansja wpływa bezpośrednio na rozkwit gminy, Burmistrz Susza uhonorował podczas spotkania czworo przedsiębiorców specjalnymi, równorzędnymi nagrodami za wkład w rozwój Gminy Susz. Otrzymali je: „Amex-Baczek SP. Z O.O. SP.K.”, „Producent Drzwi „Barański” Spółka Jawna Ignacy Barański, Marzena Barańska i Zbigniew Barański”, „Zakład Produkcyjny w Suszu GRUPA INCO S.A.” oraz „JAGRAM-PRO S.A. Producent drewnianych elementów gięto-klejonych”.

Po nagrodach gospodarczych wręczono wyróżnienia za działalność społeczną. Otrzymała je nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w suskiej Szkole Podstawowej, Katarzyna Prus, za skuteczną realizację wielu międzynarodowych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz Nadleśnictwo Susz (Współorganizator Roku 2017) i Triathlon Susz (Wydarzenie Roku 2017). Uhonorowano również współtwórcę i przyjaciela suskiego triathlonu – Jerzego Górskiego, który otrzymał specjalną nagrodę za nieocenione zasługi dla promocji Gminy Susz w kraju i za jego granicami.

Część oficjalną spotkania zakończyła symboliczna lampka szampana wraz z toastem za pomyślność naszej gminy w 2018 roku.