Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.poz.994 z późn.zm.) wnioskuję o zwołanie XXXII sesji Rady Miejskiej na dzień 21 sierpnia 2018 r. na godz.18.00 w Urzędzie Miejskim w Suszu sala nr 1.

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Suszu.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

   2) Zmiany budżetu Gminy Susz na 2018 r.

   3) O zmianie uchwały Nr XXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Suszu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

   4) Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz.

   5) Wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.

   6) Wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.   

3. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Suszu .

                                                                                      Burmistrz  

                                                                              Krzysztof Pietrzykowski