Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie  art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000,poz.1349 i poz.1432)
z w o ł u j ę:

III SESJĘ RADY MIEJSKIEJ  W  SUSZU
na dzień 19 grudnia 2018 r. na godz. 10.00 , która odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Suszu ul. J. Wybickiego 6                                                       

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Susz na 2018r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2019r rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn.”Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową Susz-Bronowo”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Susz.

11. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Suszu.

 

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                              Stanisław Blonkowski