Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
Dzień: 
Godz: 
Miejsce: 

Komisja Przedsiębiorczości Gospodarczej, Budżetu i Handlu
Dzień:
Godz.:
Miejsce:

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska
Dzień: 21.03.2019 r.
Godz.: 11.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dzień: 
Godz.: 
Miejsce: 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Dzień: 11 lutego 2019 r.
Godz.: 16.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201.

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
Dzień:
Godz.: 
Miejsce: