Jesteś tutaj

Skład Rady Miejskiej

W wyborach samorządowych, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 r. mieszkańcy Gminy i Miasta Susz wybrali Radę Miejską w następującym składzie:

  • Skolimowski Zbigniew - Przewodniczący
  • Młynarczyk Hubert - Wiceprzewodniczący
  • Tuliński Przemysław - Wiceprzewodniczący
  • Surówka Ludomir
  • Bluj Paweł
  • Dziki Bogusław
  • Górny Marian
  • Słupek Tomasz
  • Puciński Marek
  • Siecińska Wioletta
  • Mrówczyński Kazimierz
  • Przybysławski Krzysztof
  • Walesiak Iwona
  • Zalewski Grzegorz
  • Żarnowski Stanisław

Członkowie Rady zasiadają w sześciu komisjach tematycznych:

Komisja Rewizyjna

  • Ludomir Surówka – Przewodniczący
  • Marian Górny
  • Iwona Walesiak
  • Marek Puciński
  • Tomasz Słupek
  • Kazimierz Mrówczyński

Komisja Budżetu, Przedsiębiorczości Gospodarczej, Handlu

  • Kazimierz Mrówczyński – Przewodniczący
  • Wioletta Siecińska
  • Marian Górny
  • Paweł Bluj
  • Krzysztof Przybysławski
  • Hubert Młynarczyk
  • Tomasz Słupek
  • Przemysław Tuliński

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

  • Bogusław Dziki – Przewodniczący
  • Ludomir Surówka
  • Stanisław Żarnowski
  • Marek Puciński

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska

  • Grzegorz Zalewski – Przewodniczący
  • Iwona Walesiak
  • Przemysław Tuliński
  • Zbigniew Skolimowski

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

  • Wioletta Siecińska – Przewodnicząca
  • Grzegorz Zalewski
  • Bogusław Dziki
  • Hubert Młynarczyk
  • Zbigniew Skolimowski

Komisja Organizacyjno-Samorządowa

  • Zbigniew Skolimowski
  • Hubert Młynarczyk
  • Przemysław Tuliński
  • Bogusław Dziki
  • Kazimierz Mrówczyński
  • Wioletta Siecińska
  • Grzegorz Zalewski
  • Ludomir Surówka