Jesteś tutaj

Wsparcie dla inwestora

Wsparcie dla inwestora w Gminie Susz polega na:

1. Pomocy przy rozwiązywaniu problemów w kwestii administracyjnej;

2. Utrzymaniu i rozwoju infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja oraz drogi);

3. Pomocy przy zmianie przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje;

4. Regularnych spotkaniach władz samorządu ze środowiskiem biznesowym, zarówno roboczych, jak i podczas imprez okolicznościowych (np. Spotkanie Noworoczne Gminy Susz).

5. Przekazywaniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących prowadzonych szkoleń, spotkań i konferencji, skierowanych dla przedsiębiorców.